พบ 21 ชุดข้อมูล

แท็ค: อุบัติเหตุ

กรองผลลัพธ์
 • จุดติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 2 recent views

  จำนวนจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในจังหวัดมุกดาหาร โดยงบประมาณของกลุ่มจังหวัด/ส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหาร/อปท.
  สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร 25 มีนาคม 2566
 • สะพานลอย 2 recent views

  สะพานที่ใช้ในการข้ามถนนเพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจรทางถนน
  แขวงทางหลวงจังหวัดมุกดาหาร 25 มีนาคม 2566
 • ผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย 2 recent views

  จำนวนผู้ที่โดนจับกุมกรณีไม่สวมหมวกนิรภัยในจังหวัด
  สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร 25 มีนาคม 2566
 • ถนนตัวอย่าง 1 recent views

  ถนนที่มีอุปกรณ์ควบคุมจราจร ประกอบด้วย ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง สัญญาณไฟจราจร เครื่องมือการยับยั้งจราจร และราวอันตราย
  สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร 25 มีนาคม 2566
 • รถที่เสียภาษีประจำปี 4 recent views

  1.ต่ออายุทะเบียนและชำระภาษี (ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์) หมายถึง รถที่มาเสียภาษีประจำปี ต่อจากวันสิ้นอายุภาษีเดิม (เสียภาษีประจำปี) 2.ต่ออายุทะเบียนและชำระภาษี...
  สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร 25 มีนาคม 2566
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน 3 recent views

  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น ในช่วงเทศกาลสำคัญ หรือ 7 วันอันตราย
  สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร 25 มีนาคม 2566
 • ผู้ขอใบอนุญาตขับรถ 1 recent views

  ใบอนุญาตขับรถ หมายถึง 1.ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ชนิดชั่วคราว (มีอายุสองปีนับแต่วันออกใบอนุญาตขับรถ) 2.ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล...
  สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร 25 มีนาคม 2566
 • รถที่ได้รับการตรวจสภาพรถ 3 recent views

  การตรวจสภาพรถ หมายถึง การดำเนินการตรวจสภาพรถตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการตรวจสภาพรถตามกฎหมาย
  สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร 25 มีนาคม 2566
 • ผู้เข้ารับการอบรมให้ความรู้การใช้รถใช้ถนน 2 recent views

  ผู้ที่มาทำการขอสอบใบขับขี่ ต้องเข้าอบรมขั้นต่ำ 5 ชั่วโมง ตามที่กฎหมายกำหนด เนื้อหาในการอบรมจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการขับขี่ ได้แก่ หมวดกฏหมายจราจร,...
  สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร 25 มีนาคม 2566
 • การจัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน 4 recent views

  จำนวนการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น ในช่วงเทศกาลสำคัญ หรือ 7 วันอันตราย
  สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร 25 มีนาคม 2566
 • สถานตรวจสภาพรถ 3 recent views

  สถานตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรอ. เป็นสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก เพื่อใช้ตรวจสภาพรถว่ามีความพร้อมในการใช้งานตามข้อกำหนดของทางกรมการขนส่งทางบก...
  สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร 25 มีนาคม 2566
 • รถที่จดทะเบียน 1 recent views

  1.จดทะเบียนรถใหม่ (ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์) หมายถึง รถที่จดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และได้เสียภาษีประจำปีแล้ว 2.จดทะเบียนรถใหม่ (ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก) หมายถึง...
  สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร 25 มีนาคม 2566
 • ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถ 4 recent views

  ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ คือเอกสารที่ กรมการขนส่งทางบก ออกให้กับบุคคลเพื่อแสดงว่ามีคุณสมบัติสามารถขับขี่รถสัญจรบนท้องถนนได้
  สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร 25 มีนาคม 2566
 • อุบัติเหตุการจราจรทางบก 3 recent views

  จำนวนอุบัติเหตุการจราจรทางบก
  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร 25 มีนาคม 2566
 • ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 1 recent views

  จำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จำแนกตาม ช่วงอายุ เพศ และประเภทรถที่ประสบอุบัติเหตุ
  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร 25 มีนาคม 2566
 • สัญญาณไฟจราจร 3 recent views

  อุปกรณ์สัญญาณไฟที่ปรากฏตามแยกถนนต่างๆ, ทางเดินเท้า และสถานที่อื่นๆ เพื่อควบคุมการจราจรบนท้องถนน โดยการแสดงสัญญาณให้กับคนขับรถและคนเดินเท้าทำตามสัญญาณไฟ
  แขวงทางหลวงจังหวัดมุกดาหาร 25 มีนาคม 2566
 • งบประมาณการก่อสร้างและปรับปรุงถนน 2 recent views

  งบประมาณการก่อสร้างและปรับปรุงถนน,งบก่อสร้าง,งบปรับปรุงถนน,อุบัติเหตุทางถนน,การบาดเจ็บ,สุขภาวะ,สุขภาพ,สาธารณสุข,ความปลอดภัยทางถนน,SDG3,SDG3.6
  สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร 25 มีนาคม 2566
 • โรงเรียนสอนขับรถ 2 recent views

  รายชื่อสถานสอนขับรถเอกชน หรือ โรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก
  สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร 25 มีนาคม 2566
 • รถกู้ชีพ 2 recent views

  สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บไปยังสถานที่พยาบาล, คลีนิค, โรงพยาบาล สนับสนุนการปฐมพยาบาล และรักษาอาการป่วยเบื้องต้น ก่อนถึงสถานที่พยาบาล...
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 25 มีนาคม 2566
 • ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 2 recent views

  จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จำแนกตามช่วงอายุ เพศ และประเภทรถที่ประสบอุบัติเหตุ
  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร 23 มีนาคม 2566
 • กรมธรรม์ประกันภัย 1 recent views

  จำนวนกรมธรรม์ประกันภัย จำแนกตามประเภทรถที่
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 10 ตุลาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).